191BUG.COM

PSON PEST SERVICES CO., LTD.

Call: 02-538-4931 or admin@191bug.com

Live Consultation

191Bug.com

บริการของเรา กำจัดแมลงทุกชนิด

Tue,27Sep2016

บริษัทกำจัดแมลง

Aกำจัดปลวก

เจ้าหน้าที่จะทำการพ่นสเปรย์น้ำยาในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นจุดที่ปลวกจะสามารถสร้างความเสียหายกับบริเวณภายในของตัวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันปลวกและกำจัดปลวกด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่มีกลิ่นฉุน

Bกำจัดหนู

วิธีการป้องกันและกำจัดหนู ขั้นตอนแรกเราต้องศึกษาและสำรวจการแพร่ระบาดของหนูก่อนว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน สามารถสังเกตได้จาก การกัดแทะ โพรงหรือรูหนู รอยทางเดิน มูลหนู รอยเมือก กลิ่นสาบ เป็นต้น

Cกำจัดแมลงสาบ

ให้เจ้าของสถานที่รับบริการทำความสะอาดสถานที่ก่อนที่จะเข้าดำเนินการกำจัดแมลงสาบโดยจะมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ และเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำวิธีการรักษาความสะอาดในพื้นที่เพื่อช่วยลดจำนวนแมลงสาบ

Dกำจัดมด

ให้ใช้น้ำที่แช่หน่อไม้สดหรือหน่อไม้ดองเปรี้ยวราดไปที่รัง มดจะอพยพไปอยู่ที่อื่นทันที แต่ถ้าต้องการกำจัดให้สิ้นซาก ให้ใช้การบูรและยาสูบอย่างละ 1 ส่วน นำไปแช่น้ำตั้งไฟให้เดือด จากนั้นเอาไปราดที่รัง มดก็จะตาย

JA Minisite

บริษัท พีซัน เพสท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ทำธุรกิจด้านการให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงทุกชนิดที่เป็นสัตว์พาหะ ดังนั้นเราจึงอยากขอนำเสนอบริการด้วยนวัตกรรมการกำจัดที่ต้นเหตุ กับสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เราสร้างความแตกต่างและทางเลือกใหม่ๆ สำหรับคุณ และลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพ ในระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุมงานด้านการบริการทั้งระบบด้วยราคาที่คุณพึงพอใจ.